Privacy policy

Privacy policy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Senso-Care acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Senso-Care is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 maart 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou geplaatste bestelling, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Registreren

Je kunt je als klant registeren op onze website middels een klantaccount. Na registratie bewaren wij via het door jou opgegeven e-mailadres de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang klantaccount

Via jouw klantaccount kun je toegang krijgen tot een omgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring

Reclame

Wij kunnen je per e-mail op de hoogte brengen van commerciële informatie (waaronder reclame) over onze producten en diensten. Mogelijk combineren wij hiervoor informatie over jouw aankopen, online zoekopdrachten, instellingen op onze website, artikelen in jouw winkelmandje of contactgeschiedenis. Door het combineren van deze informatie kunnen wij onze e-mailberichten personaliseren en afstemmen op jouw wensen. Wij zullen je in beginsel alleen e-mailberichten met commerciële informatie toesturen indien je een klant bent. De grondslag daarvoor is ons gerechtvaardigd belang. In alle andere gevallen – indien je geen klant bent – doen wij dat slechts indien je ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Afmelden?
Indien je niet per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden over onze producten en diensten, klik dan hier om je af te melden. Ook in ieder e-mailbericht vind je een link en/of contactgegevens die je kunt gebruiken om je af te melden.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Koppelingen naar externe websites

Onze webwinkel kan koppelingen (externe links) naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Senso-Care vallen. Senso-Care is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende websites. Het opnemen van koppelingen naar andere sites betekent ook niet dat Senso-Care goedkeuring geeft aan de inhoud van deze websites.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over het privacybeleid van Senso-Care, de gegevens die we van je bewaren of als je een van je rechten met betrekking tot de bescherming van jouw gegevens wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 • Mail ons: info@senso-care.nl
 • Bel ons: +31 (0)70 3620307
 • Of schrijf ons: Senso-Care, Argonstraat 102, 2718 SN Zoetermeer, Nederland